Spring naar inhoud

Historiek

Op 04-03-1949 werd te REKKEM een wielerclub in leven geroepen die de benaming " Onder Ons " aannam. De club werd gesticht onder het Voorzitterschap van Wijlen Adiel DESMET ( 11-03-1915 • 09-07-1973 ) en werd door de Koninklijke Wielrijdersbond erkend onder het toenmalig stamnummer 545. Als clubkleuren koos de vereniging voor groen en geel in zijn vaandel. Op 20-07-1952 werd een gewone naamwijziging uitgevoerd en werd de club met behoud van zijn stamnummer in " Veloclub Sportieve Hoop " omgedoopt die verder door zijn eerste Voorzitter werd geleid.

Als alle organismen kende de club verschillende Up's en Down's doch slaagde erin om gedurende > 50 jaar zijn officieel statuut te bewaren en zijn doelstellingen waar te maken. Dit gebeurde vooral verder onder het Ere-Voorzitterschap van Wijlen Raphaël TANGHE ( 04-05-1930 • 03-11-1988 ) en het Voorzitterschap van Wijlen Jean SAELENS ( 26-12-1943 • 03-07-1988 ) en zou dit noodlot voor zijn opvolger een zware taak betekenen om deze naar zijn inzet en volharding na te streven.

Uiteindelijk moest het toenmalig bestuur naar een nieuwe Voorzitter uitzien maar kon REKKEM zich eenmaal rijk achten over een afgevaardigde van de K.B.W.B. te beschikken waarbij de keuze snel gemaakt was. De Heer Freddy SAMYN werd hiertoe dan ook aangezocht die zonder twijfel als eerbetoon tegenover zijn collega clubstichter en beste vriend Adiel de fakkel in 1988 overnam.

Niet alles verliep over met rozen bestrooide wegen, doch koos de nieuwe Voorzitter onmiddellijk voor een nieuwe bestuursaanpak, werden nieuwe medewerkers aangetrokken en kwam een volledige structuurherschikking op gang. Wanneer zich voldoende troeven in de hand bevonden kreeg de Voorzitter, met alle beste voornemens als inzet van zijn mandaat reeds een eerste teleurstelling te verwerken : " Langdurige wegeniswerken en geen alternatieve parcoursen, hetzij afgelasting van alle oorspronkeleijke wielerwedstrijden, het verlies van wedstrijdata op de wielerkalender " met gevolg dat de wielervlam te REKKEM-PARADIJS lichtjes aan het uitdoven was.

Ondanks alle tegenspoed, evenwel met een verbonden draad via een wijkinrichter, kon de club zijn eigen programma na ruim 1 jaar volledig herschikken teneinde de wielervlam opnieuw aan te wakkeren maar moest noodgedwongen voor een niet traditionele rennerscategorie der Cyclo-Sportieven & Masters ( nu amateurs & masters ) worden gekozen. Met 5-jaar een regelmatigheidscriterium " Renault-Road Trofee " en 3 maal een Provinciaal Kampioenschap werd REKKEM een algemeen begrip voor bedoelde rennerscategorie. Slechts 11 jaar later, hetzij 1999 kon opnieuw met een meer noemenswaardige wedstrijd worden uitgepakt en werd de * AREND DER JUNIORS * geboren waaraan uiteraard een Rekkemse anekdote is verbonden.

Dat de Voorzitter de gaskraan op volle kracht zette vertaalt zich in het feit dat de club op 04-11-2002 de titel van Koninklijke vereniging werd toegekend. Hetzelfde jaar en in het kader van zijn 50-jarige bestaan presenteerde de club de Belgische Kampioenschappen der Cyclo-Sportieven & Masters hetgeen zich in 2006 herhaalde en voor 2007 gepland staat.

Naast het broertje der " Arend der Juniors " werd alsnog een zusje met de " Beker van Vlaanderen " voor Dames Jeugd geboren en beiden vanzelfsprekend als de troetelkinderen van deze bescheiden club met sterke prestaties worden aanzien. In 2007 is de Arend aan zijn 9e en de Beker aan zijn 2e uitgave toe.

Ingevolge de structuurhervorming, de splitsing en federalisering van de K.B.W.B. ressorteert de club thans met zijn stamnummer 80000.545 onder de statuten van " Wielerbond Vlaanderen " terwijl de vereniging als gestructureerde club onder het nummer G.602 bij de Stedelijke Sportdienst is aangesloten.

Op 07-02-2004 doet zich echter een nieuwe bestuurswissel voor. Omwille dat de vader van de Heer Joël VANDEN NEST destijds als medestichter van de club optrad, zette de Voorzitter 1988 • 2004 een stap terug om met de uit erkentelijkheid en familienavolging zijn mandaat aan de Heer Joël VANDEN NEST over te dragen.